DELOVNI ZVEZEK GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4

18,50 

Samostojni delovni zvezek Gradim slovenski jezik 4 – izdaja s plusom je vsebinsko, didaktično in oblikovno posodobljena in nadgrajena izdaja priljubljene serije za slovenščino Gradim slovenski jezik.

Gradivo spodbuja učence in učenke k poslušanju, branju in pisanju raznovrstnih besedil, h govornemu nastopanju, k pogovarjanju in dopisovanju, opazovanju svojega ustnega in pisnega sporazumevanja ter ustnega in pisnega sporazumevanja drugih ljudi, k opazovanju svojih besedil in besedil drugih ljudi – ob tem pa še k njihovemu večplastnemu razčlenjevanju, k njihovemu doživljanju in vrednotenju ter k utemeljevanju svojega mnenja pa tudi k prepoznavanju in povzemanju temeljnih značilnosti danih besedilnih vrst in vrst sporazumevanja ter k uporabi novega znanja v vsakdanjem življenju.

Naloge spodbujajo učence in učenke tudi h kritičnemu presojanju svoje zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja, učenja iz ustnih in pisnih virov ter k njenemu izboljšanju. Raznovrstne naloge in problemska vprašanja sooblikujejo identiteto učencev in učenk ter bogatijo in razvijajo njihov miselni, spoznavni, čustveni in vrednotenjski svet.

Pri nastanku posodobljene izdaje je z uveljavljeno avtorsko skupino s svojimi predlogi sodelovalo več kot 150 učiteljic in učiteljev 4. in 5. razreda iz vse Slovenije. Zato lahko rečemo, da to učno gradivo upošteva tako najsodobnejša didaktična spoznanja kot tudi izkušnje iz vsakodnevne prakse v razredu. Gradivo odlikujejo tudi pestra oblikovna podoba in duhovite ilustracije, ki vnašajo v pouk in v samostojno učenje dodatne motivacijske prvine.

Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom je na voljo v dveh oblikah – kot serija samostojnih delovnih zvezkov in kot serija učbenikov.

AVTORJI: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter Turk
UREDNICA: Andreja Ponikvar
DATUM IZIDA: 20. februar 2019
TEHNIČNI PODATKI: 209 x 297 x 16 mm; 232 strani; broširana vezava

Dobavljivo

Šifra: 9789612719296 Kategorija: