UČBENIK OD ATOMA DO MOLEKULE 8

13,50 

Učbenik je popolnoma usklajen z novim učnim načrtom za kemijo.

Razdeljen je v šest poglavij
(I. KEMIJA JE SVET SNOVI; II. ATOM IN PERIODNI SISTEM ELEMENTOV; III. POVEZOVANJE DELCEV / GRADNIKOV; IV. KEMIJSKE REAKCIJE; V. ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU; VI. KISLINE, BAZE IN SOLI).

Poglavja so v enakem zaporedju kot so teme oz. vsebinski sklopi v novem učnem načrtu. Razdeljena so v 36 manjših tematskih sklopov, ki jih učenci lahko predelajo v nekaj urah šolskega dela. Vsebine, ki so v skladu z učnim načrtom opredeljena kot izbirna znanja, so posebej označene. Na koncu vsakega poglavja je povzetek obravnavane snovi, ki mu sledijo vprašanja za preverjanje in utrjevanje znanja. Skupaj je v učbeniku več kot 350 vprašanj in nalog. Na koncu učbenika je slovarček, ki vsebuje več kot 200 pojmov, s katerim si lahko učenci hitro pomagajo pri razumevanju pojmov; Na vsaki strani so posebej navedeni ključni pojmi. Pomembni pojmi in ugotovitve so predstavljeni v obliki vprašanj in dogovorov. Na zaključku vsakega tematskega sklopa so izpisana bistvena spoznanja. Večina besedila je urejena v dveh stolpcih; v glavnem stolpcu je razloženo bistvo obravnavane snovi, v stranskem stolpcu pa se nahajajo zanimivosti, opombe in večina slikovnega gradiva. Besedilo je napisano v preprostem in razumljivem jeziku, zahtevnejši pojmi pa so posebej razloženi. Posebna pozornost je namenjena povezovanju kemije z vsakdanjim življenjem. Velik poudarek je na vizualizaciji delcev. Mnoge snovi so predstavljene s krogličnimi oz. kalotnimi modeli. Precej je fotografij in drugega slikovnega gradiva. V učbeniku je kemija popestrena tudi z numizmatiko in filatelijo.

Dobavljivo

Šifra: 9789616746564 Kategorija: