UČBENIK SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7

18,20 

Razlaga novih pojmov je didaktično prilagojena razvojni stopnji otrok, in sicer tako, da obravnavane vsebine še vedno ohranjajo notranjo logično strukturo in matematično trdnost.

Zgledi, naloge in preverjanja znanja so stopnjevani po težavnosti in razvrščeni v tri razrede. Osnovne naloge preverjajo poznavanje dejstev, definicij in postopkov, zahtevnejše naloge preverjajo razumevanje učne snovi, težje naloge pa učence usmerjajo k uporabi pravil in metod v novih situacijah ter k analizi in sintezi usvojenega znanja.

Vsako poglavje se začne s kratkim preverjanjem predznanja, pri posameznih enotah so navedeni učni cilji oz. nameni učenja, z zaključnim preverjanjem znanja pa lahko učenci pridobijo povratno informacijo o usvojenem znanju. Prav tako so v učbenik vključene naloge, pri katerih morajo učenci ovrednotiti svoje znanje.

AVTORJI: Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič
UREDNIKI: Simona Knez, Manca Zaviršek, Vasja Kožuh
UDK: 51(075.2)
LETO IZDAJE: 2019

TEHNIČNI PODATKI:
mere: 210 x 295 x 16mm;
teža: 750g;
število strani: 280
vezava: broširana

Založba: Modrijan
Ean: 9789612719432

Dobavljivo

Šifra: 9789612719432 Kategorija: