DELOVNI ZVEZEK THINK 2

17,10 

Učna serija THINK sistematično gradi jezikovne spretnosti in kompetence, obenem pa namenja veliko pozornost povezovanju čustev in miselnih procesov, krepitvi samospoštovanja in razvijanju splošnih človeških vrednot.

Delovni zvezek vsebuje vaje za utrjevanje jezikovnih struktur ter razvoj jezikovnih in miselnih spretnosti. Dve strani vsake enote sta namenjeni utrjevanju slovnice, dve strani delu z besediščem, ena stran delu z besedilom, ena sistematičnemu razvijanju pisnih spretnosti in ena slušnemu razumevanju. Zaključna stran vsake enote vsebuje rubriko Exam Practice z nalogami za preverjanje bralnega in slušnega razumevanja ter nasveti za uspešno reševanje.

Dobavljivo

Šifra: 9789612920241 Kategorija: