O podjetju

Partner d.o.o. Metlika

Trgovsko in storitveno podjetje
Cesta bratstva in enotnosti 57
8330 Metlika

ID številka za DDV: SI79151655
Matična številka: 5533015
Transakcijski račun: SI56 0243 0001 0909 540
Direktorica: Tanja Križ, dipl.inf.
Partner d.o.o. Metlika je vpisan v register Okrožnega sodišča v Novem mestu pod številko vložka 1/01939/00, SRG 878/91.
Osnovni kapital 199.883,16 EUR.
tel. 07 30 63 470, fax. 07 30 63 471
E-mail: trgovina@partner.si