DELOVNI ZVEZEK SVET KEMIJE 9-OD MOLEKULE DO MAKROM

13,50 

Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole

2. izdaja po učnem načrtu iz leta 2011. Druga izdaja delovnega zvezka temelji na novem učnem načrtu iz leta 2011. Razdeljen je na poglavja in vsebinske sklope na enak način kakor učbenik, kar omogoča njuno sočasno uporabo pri pouku. Naloge so urejene v poglavja, ki se ujemajo z vsebinskimi sklopi, zapisanimi v učnem načrtu. Znotraj poglavij so naloge smiselno združene v manjše tematske sklope, ki jih učenci lahko predelajo v nekaj urah šolskega oz. domačega dela. Znotraj tematskega sklopa si naloge sistematično sledijo glede na vsebino in težavnost. Težje naloge so ob koncu posameznega tematskega sklopa in so označene z zvezdico. Enako so označene tudi naloge, ki v skladu z učnim načrtom sodijo med »izbirna znanja«. Te naloge so primerne za bolj motivirane učence, ki imajo radi izzive. Pred sklopom nalog je zapisan Učni cilj, ki ga želimo doseči z reševanjem nalog. Delovni zvezek obsega več kot 500 raznovrstnih nalog in vprašanj. Mnoge naloge so urejene v preglednice oz. imajo več podvprašanj ali primerov, zato je število vseh zastavljenih vprašanj bistveno večje. Na ta način je omogočeno utrjevanje osvojenega znanja, obenem pa se učinkovito izkorišča prostor v knjigi. Na koncu so tudi rešitve nalog. Nekaj nalog vključuje rešen primer, kar omogoča razumevanje in reševanje tudi učencem, ki slabše razumejo navodila nalog. Veliko število raznovrstnih nalog omogoča učencem, da pridno gradijo in utrjujejo svoje znanje.

Dobavljivo

Šifra: 9789616746694 Kategorija: